PALESTRANTES QUE JÁ ESTIVERAM NO PALCO DO NEUROBUSINESS SUMMIT

 

[O Encontro Perfeito Entre Mercado E Academia ]

NEF SUMMIT

Foto Dr. Nicolelis2

NEF SUMMIT

ROBERTO LENT 1

NEF SUMMIT

MIMBRERO

NEF SUMMIT

NESTOR

NEF SUMMIT

marketing 2

NEF SUMMIT

ALEX

NEF SUMMIT

Antonio Ruiz Fernández1

NEF SUMMIT

Francisco Reyes Pereira1

NEF SUMMIT

Enrique Leon1

NEF SUMMIT

ALVARO MACHADO

NEF SUMMIT

Silvia Gomes Laurentino1

NEF SUMMIT

PEDRO

NEF SUMMIT

 Billy Nascimento

NEF SUMMIT

PEDRO

NEF SUMMIT

TATIANE

NEF SUMMIT

marketing 2Arthur Diniz

NEF SUMMIT

CAISSA VELOSO

NEF SUMMIT

FÁVIA ÁVILA

NEF SUMMIT

MICHEL ALCOFORADO

NEF SUMMIT

Juliana Acquarone

NEF SUMMIT

ERICA ARIANO

NEF SUMMIT

PAULO LIMA

NEF SUMMIT

REGINA MONGE

NEF SUMMIT

FREDERICO PORTO

NEF SUMMIT

INÊS COZZO

NEF SUMMIT

018

NEF SUMMIT

TIAGO EUGÊNIO

NEF SUMMIT

Lilian Gonçalves1